0700 16 7 16 на цената на градски разговор

Общи условия

Общи условия за пазаруване в онлайн магазина www.chernevclima.bg

 1. Предмет на Общите условия

  Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Чернев клима- сервис ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Тролейна № 2, ет . 5, офис 39, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200928951, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.chernevclima.bg. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 2. Съгласие

  С отбелязване в поле „Съгласен съм с условията за пазаруване”, клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 3. Условия за поръчка на стоки

  • Поръчка.
   Доставката на стоки от Чернев клима сервис ООД чрез онлайн магазина става след направена поръчка за доставка на стока. В поръчката, клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.
  • Потвърждение и изпълнение на поръчки.
   Операторът на Чернев клима сервис ООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от клиента.Чернев клима сервис ООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.chernevclima.bg, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока.Операторът на Чернев клима сервис ООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа.В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.Клиентът има правото да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента.Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката.В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.
 4. Срок и цена на доставка

  Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.chernevclima.bg, е в рамките от 24 часа до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката.
  Цената на доставка в рамките на Република България се изписва при поръчката на продуктите, като за всички климатици доставката е безплатна до адреса на клиента.

  В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на Чернев клима сервис ООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

  Всички стоки, поръчани през интернет магазина www.chernevclima.bg, са застраховани при транспорта.

 5. Промоции

  Чернев клима сервис ООД  предлага различни промоции. При намаления е зачертана старата цена на продукта и е посочена новата по-ниска цена. Всяка промоция действа в посочения срок и при посочените условия. Не може да се ползват едновременно две отстъпки- не може да се ползва талон за отстъпка на стоки, които са вече в промоция с намалени цени.

 6. Условия и начини на плащане

  • наложен платеж
   При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.
  • банкова карта – от онлайн системата на БОРИКА за картови разплащания
   При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.Чернев клима- сервис ООД приема плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V PAY.
  • Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:
   • Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
   • Данни за автентикация ( За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола).
   • Допълнителна информация за чуждестранни клиенти
    Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.Максималната сума за плащане, допустима с едно плащане с карта е 10 000 лева.Клиентите извън България също носят отговорност за всички вносни мита, квоти, разрешителни, ограничения продукт и други местни изисквания. Препоръчваме Ви да проверите най-новите, приложими изискванията на местното законодателство, преди да направите поръчка.
   • Валидиране на кредитна карта
    Всички картодържатели на кредитна / дебитна карта са обект на проверка и оторизиране от издателя на картата. Ако издателят на Вашата карта откаже плащане, или по някаква причина не разреши плащане, Вие ще бъдете уведомен за това незабавно.При проверка на искане за поръчани стоки или услуги, ние може да използваме Вашата информация за предотвратяването и разкриването на измами. Една от причините, поради които можем да разкрием Вашия адрес и пощенски код е да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато разкриваме Вашата информация, тя ще остане защитена. Ако смятате, че Вашите данни не са верни, може да ги коригирате, съгласно нашата политика за защита на личните данни.
   • Защита на картовите данни
    По време на процеса на проверка за автентичност, персоналът на магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.За предотвратяване на измами,при плащания с карта Visa или MasterCard, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови Организации:

    • Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра, обработващ плащането.
    • Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждане на CVV код
    • В допълнение, за утвърждаването Ви като законен картодържател, нашият сървър на плащане поддържа схеми за разпознаване на автентичността на Visa и MasterCard – Verified by VISA или MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
  • по банков път
   При избор на начин на плащане „по банков път”, след като клиентът направи поръчка, се генерира оферта с номер. Клиентът извършва банков превод по сметка на Чернев клима- сервис ООД, като цитира номера на поръчката/офертата като основание за превода. Валидността на офертата е два работни дни.
 7. Доставка на стока

  Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която Чернев клима- сервис ООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура и гаранционна карта, както и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

 8. Гаранционни условия

  При доставката клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок и сервиза.

 9. Връщане на стока

  Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.chernevclima.bg в срок от седем работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация. В случай, че клиентът е платил с банкова карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е постъпило плащането.

  • В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефона на Чернев клима- сервис ООД – 052/696698 и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката.Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 09:00-16:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата www.chernevclima.bg („Chernevclima.bg”). Chernevclima.bg е собственост на Чернев клима- сервис ООД, ЕИК: 200928951 , ИН по ДДС: BG 200928951; със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Тролейна № 2, ет . 5, офис 39
 10. Условия за кандидатстване за кредитПредоставената, чрез кандидатстване за кредит през уебсайта информация, съдържа лични данни и представлява заявка за контакт с лицето, което я подава. С натискането на бутона „Изпрати запитване”, лицето потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно и с цел да мотивира „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД да му предостави кредит при уговорени между страните условия и параметри. Лицето удостоверява, по начина посочен в предходното изречение, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация c цел получаване на кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода. „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД се задължава да ползва предоставената по този начин информация само за нуждите на своята дейност, като има право по всяко време до пълното погасяване на кредита да проверява пълнотата и верността на същата информация, включително и при/чрез независими източници. Лицето дава съгласието си Компанията да съхранява цялата придобита чрез уебсайта информация в бази данни на всякакви носители за период не по-кратък от двойния срок по чл. 15 ал.3 от Наредба № 26 от 23 април 2009 г. на БНБ за финансовите институции (обн. ДВ бр. бр. 36 от 15 май 2009 г.), както и да използва горепосочената информация, за да предлага на лицето други стоки и/или услуги. Компанията може да предоставя достъп до същата информация на свои служители или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на описаните действия. Лицето може да упражни правата си по Закона за защита на личните данни на адреса на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606  – гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 14. С оглед характера на използваното средство за комуникация, „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ще провери, чрез наличните на Компанията средства, самоличността на всяко лице преди сключването на Договор за кредит, при посещението на лицето в офис на Компанията.
 11. „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ще предостави всеки сигнал за злоупотреба при използването на този канал за комуникация на компетентните органи на Република България за предприемане на съответните действия, съгласно действащото българско законодателство.„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД не носи отговорност за обработка и съхранение на лични данни, получени чрез този комуникационен канал и предоставени от трети лица. В случай, че подобни действия бъдат установени последиците ще бъдат уреждани съгласно действащото българско законодателство.

За контакт: shop@chernevclima.bg,  0700 16 7 16 (Национален телефон на цената на един градски разговор)

Със зареждане на Chernevclima.bg всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на Chernevclima.bg.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на Chernevclima.bg, е собственост на Чернев клима- сервис ООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на Chernevclima.bg, без изричното писмено съгласие на Чернев клима- сервис ООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от Chernevclima.bg за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на Chernevclima.bg, както и поръчката на стоки в онлайн магазина не изисква задължителна регистрация от потребителите.

Със зареждане на Chernevclima.bg, потребителят се съгласява, че Чернев клима- сервис ООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра Chernevclima.bg данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на Chernevclima.bg, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

Чернев клима- сервис ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран под № 334809 в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. Чернев клима- сервис ООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Потребителят изрично се съгласява, че Chernevclima.bg има право да събира и използва информация във връзка с ползване на услугите на Chernevclima.bg. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при покупката в Chernevclima.bg. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез Chernevclima.bg (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от Chernevclima.bg.

Chernevclima.bg събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на Chernevclima.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на Chernevclima.bg, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: shop@chernevclima.bg.

Цените на стоките и услугите, описани на Chernevclima.bg, са с ДДС. Chernevclima.bg си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

Чернев клима- сервис ООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Chernevclima.bg или свързаните и предоставяни чрез Chernevclima.bg услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на Chernevclima.bg, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до Chernevclima.bg по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Chernevclima.bg може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез Chernevclima.bg, потребителят се съгласява и приема, че Чернев клима- сервис ООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в Chernevclima.bg по никакъв начин не означава, че Чернев клима- сервис ООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на Chernevclima.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

Чернев клима- сервис ООД има право по всяко време да променя съдържанието на Chernevclima.bg и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на Chernevclima.bg се публикуват на Chernevclima.bg и са достъпни за всички потребители.

Публикуване на коментари и участие във форуми на Chernevclima.bg

Chernevclima.bg може да предостави на потребителите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите на Чернев клима- сервис ООД и съдържанието на Chernevclima.bg.

Потребителите на Chernevclima.bg се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на Чернев клима- сервис ООД или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. Чернев клима- сервис ООД има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на Chernevclima.bg в нарушение на правилата по предходното изречение.

Чернев клима- сервис ООД не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на Chernevclima.bg.

Чернев клима- сервис ООД има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.

С публикуването на коментар или мнение на Chernevclima.bg, потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

 

Всички обявени цени на продукти са с включен ДДС.

Translate »