0700 16 7 16 на цената на градски разговор

Програма REECL

Спести енергия и до 30% от направените разходи за подобрения в дома, финансирани с кредит Енергийна ефективност и реализирани според условията на програма REECL.

Фирма „Чернев Клима“ е пълноправен партньор на банките, които реализират и спазват условията на финансиращите схеми на Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома. Закупуването на продукт по програма REECL се осъществява чрез кандидатстване за кредитиране, при чието одобрение, всеки клиент ще получи финансово облекчение от цената на избрания продукт в размер на 20 %.

Българските банки, които участват в програма REECL са:

 1. Райфайзен банк
 2. Банка ДСК
 3. Банка Пиреос
 4. ПроКредит Банк
 5. СИБАНК
 6. ОББ

При успешно реализиране на един или повече  проекти, финансиран с кредит Енергийна ефективност и отговарящ на условията на програма REECL, на кредитополучателите се възстановява:

 • до 20% от направените разходи, финансирани с кредита, за проекти реализирани индивидуално
 • до 30% от направените разходи, финансирани с кредита, за групови проекти (групови са такива проекти, при които група от поне 3-ма собственици или обитатели на различни апартаменти в дадена жилищна сграда кандидатстват по проект за реализация на едни и същи енергоспестяващи мероприятия, които засягат общи части или инсталации на сградата като цяло).

Важно условие:

 • Климатикът трябва да отговаря на задължителните изисквания на програмата за ефективност. Той не трябва да е рециклиран или реновиран.Пълен списък на одобрените марки и модели климатици ще откриете на адрес http://reecl.org

Как да кандидатствате по програма REECL:

За да кандидатствате по програмата за енергийна ефективност е необходимо да осъществите контакт с нас по един от изброените начини:

 • като посетите наш магазин.
 • като ни позвъните  на телефон 0700 16 7 16 /на цената на един градски разговор/.
 • като попълните онлайн формата за кандидастване по-долу.
 • като натиснете бутона „Купи с REECL“ и попълните формата на страницата на избрания от Вас продукт.

Ние ще Ви изготвим оферта за доставка и монтаж на климатика, която ще представите в избраната от Вас банка. При попълване на онлайн формата ще получите по електронната поща сканирана Вашата оферта, заверена с подпис и печат.

Полезни връзки:

www.reecl.org – официална страница на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL.

http://reecl.org/допустими-технологии/термопомпени-системи/ - Пълен списък на одобрените марки и модели климатици.

http://www.reecl.org/bg/calc.php - Калкулатор за безвъзмездна помощ.

Кандидатствай по програма REECL:

Име Презиме Фамилия*

ЕГН*

Адрес по лична карта*

Адрес*

Телефон (GSM)*

Email*

Име на продукта

Допълнителна информация

Translate »